Plasser og priser, inntaket

Flekkenga natur-og gårdsbarnehage ble åpnet av Hamar Kommune 29. juli 2008.

Det er for tiden 100 plasser i Flekkenga, ca 1/3 er småbarnsplasser, og vi har mange som søker barna sine til oss.

Vi er en barnehage for hele Hamar, og vi har mange søkere fra nabokommuner også. Det er til en hver tid prioriteringer i vedtektene våre som styrer inntaket.

HUSK SØKNADSFRIST ER 1. MARS Dette er OGSÅ FRISTEN FOR Å BYTTE BARNEHAGE.

Åpningstider fra 07:00 til 16:30

Barnehagen vil være stengt:

 • To uker om sommeren, vanligvis de 2 siste ukene i juli
 • I romjula
 • Helligdager
 • onsdag før skjærtorsdag og lille julaften.
 • 6 planleggingsdager i året

.

Priser:
Barnehagen vil følge maksprisreformen for alle barnehager i Norge.
Veiledende priser i Hamar for tiden er:

Type plass:


Pris:

Kost-tur og
aktiviter:

Totalt:

Pris for søsken

Pris for
søsken 2

100%

2730

350

2630

1911

1365

80%

2050

280

2457

1435

1100

60%

1620

200

2200

1134

1000

40%

1150

150

1270

900

700Det gis 30% søskenrabatt for barn nr 2 og 50% rabatt for barn nummer 3.
Når barnet begynner i barnehagen betales det inn et garantibeløp på kr: 3000,- som betales tilbake når familien sier opp plassen sin.

Prioritering av barn skjer etter forskrifter i barnehageloven.

 1. BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE, OG BARN DET ER FATTET VEDTAK OM ETTER BARNEVERNLOVEN.
  Jfr Barnehageloven §13. Dette er barn som etter hjemmel i lov om barnehager skal hprioritet ved opptak. Dokumentasjon kreves

 1. SØSKEN AV BARN I BARNEHAGEN.
  Med søsken menes barn som går i barnehagen på det tidspunktet opptaket skjer.


 2. BARN AV ANSATTE.
  Dette er barn av ansatte som jobber i barnehagen.

3. BARN FRA NÆROMRÅDE.
Med nærområde menes her etter følgende rekkefølge: Ingeberg, øvre Vang, Ridabu, Hamar

 1. KJØNN OG FUNKSJON I FORHOLD TIL GRUPPAS EKSISTERENDE SAMMENSETNING.
  Dette vil kunne variere fra år til år. Styrer/daglig leder gis derfor myndighet til å avgjøre hva som er det mest fornuftige det aktuelle året. Normalt tenker man tilnærmet lik fordeling av alder og kjønn.

  Hovedregel er å først prioritere barn som har Flekkenga gårds-og naturbarnehage som førstevalg, før vi går videre nedover på listen. Unntak kan gjelde der det ikke er hensiktsmessig for gruppas kjønn- og alderssammensetning.