PEDAGOGISK PLATFORM

ÅRSPLAN

VEDTEKTER

I Flekkenga har vi mye fokus på å gi gode opplevelser til barna. Vi har stort fokus på fysisk aktivitet og utetid i skogen, på gården og ved bekken. Vi er opptatt av at barnea skal lære seg praktiske og sosiale ferdigheter, og alle involveres i matlaging, bruk av redskaper, arbeid på gården,ski og skøyter og lek. Barna skal oppleve trygghet og nærhet, men samtidig få utfordringer innenfor trygge rammer. Vi er opptatt av situasjonsstyrt læring, men bruker varierte pedagogiske tilnærminger i vårt arbeid med barna. Språkutvikling er fokus for oss, og i år bruker vi "steg for steg" når vi jobber med sosial og emosjonell utvikling.

Vi følger "rammeplanen for barnehager" og driver i tråd med "barnehageloven.pdf

Samarbeid med andre etater:

  • Partnerbarnehage for Høgskolen i Hedmark: Vi er en av 3 parnerbarnehager i Hamar, og det er vi stolte av. Vi er med på å utdanne studenter på førskolelærerutdanningen, er samarbeidspartner i forskningsprosjekter og bidrar så godt vi kan for å skape en inspirerende praksisplass for studenter på alle faser i utdanningen. VI har også i perioder praksiselever fra Storhamar videregående.
  • Hippt: Vi har god kompetanse internt med spesialpedagoger i språk, atferd og motorisk utvikilng, og samarbeider tett med Hamars interkommunale pedagogisk-psykologiske tjeneste for å sikre hvert barn best mulilg utvikling. Det hender at vi også benytter oss av kompetansen til logopeditjenesten i kommunen.
  • Barnevern og BUP: For barn og familier som trenger litt ekstra ift arbeid og samvær med egne barn, har vi flinke kontaktpersoner i småbarnsteamet i barnevernet og formider kontakt med psykolog dersom det er behov for det.

Barnehagetilbudet utendørs

Det er et flott uteområde på barnehagetomta, som også er bra tilrettelagt for de minste barna. Ellers vil mye av uteaktiviteten vil legges til skogen og eiendommen ellers.

På en slette i skogen, under 100 meter fra barnehagen, Har vi "Base-camp". Der er det lavvo, bålplass, gapahuker for soving og spising samt toalett. Her blir det på sikt en "natur-lekeplass"< /strong> med mange elementer som passer både for små og større barn. I skogen, på "Bakklykkja", ved revehiet og langs Flagstadelva, er det mange naturpUNO+MartinpÃ¥ske-035-(2)_lit.jpgerler som vil være "ekspedisjonsmål" på dagsturer.Vi skal lage en vannpark ved bekken som skal være ferdig sommeren 2010.

Om vinteren har vi skileikanlegg og akebakker fra barnehagen og utover "Flåhakkinga" Området er ideelt for skilek og skiløyper; med variert helling og en stor flate i bunn av bakken. Løyper blir kjørt opp regelmessig. Lekaktivitet, idrett og friluftsliv vil være sentralt hele året. Ferdighetslæring er viktig for oss i Flekkenga.

Gården Imerslund Østre ligger ca 400 meter unna barnehagen. Selvfølgelig har gårdsdrifta fgodt fokus i det pedagogiske opplegget, både når det gjelder jordbruk og skogbruk. Gården vil være et naturlig besøksmål og aktivitetsområde, som kan nås via skogen eller over jordet.

På gården er det snekkerbu og verksted, drivhus og kjøkkenhage. Barnehagen disponerer også "Badstua"; et hus med varme, bad og kjøkken, som ligger på bondegården. Vi har planer for å etablere gymsal og andre aktivitetsrom nede på gården.

Flekkengstua 3okt 039.JPG

IMG_0642.JPG