Flekkenga Natur- og gårdsbarnehage er en stor ny barnehage på Ingeberg. Vi har for tiden 5 avdelinger, 98 barn og 24 ansatte..

Barnehagen ligger på gårdseiendommen Imerslund Østre, en gård på totalt 800 mål fordelt på jorder og skog. Vi har et stort, flott lekeområde i barnehagen, men det er alle mulighetene i nærmiljøet som gjør barnehagen unik i Hamar.

Flekkenga barnehage disponerer 3 hus. Det ene er "Flekkengstua", et påbygd tømmerhus, for de eldste barna som skal være aller mest ute.

Hovedhuset er et moderne bygg på ca 550 kvm. Det oppfyller alle miljøkrav, og er fleksibelt ift alle typer aktiviteter og gruppesammensetninger. Grunnløsningen er åpen, med muligheter til å dele av lokalene med skyvedører. Kjøkkenet er "hjertet" i bygget, og alle barna vil vanligvis få et varmt måltid om dagen; grøt eller varm lunsj. Bygget har 1, 5 etasje og egen klatrevegg. Ellers er lokalene fleksible ift verkstedpedagogikk, og ulik gruppeinndeling.

I hovedhuset er det en småbarnsavdeling; nøtteliten med 14 barn og en mellomstor avdeling med ca 22 unger. I annen etasje, på "Kvisten" er det 14 barn.

På gåden har vi "Badstu"a, lokaler på ca 200 kvm. Dette er tilholdssted for de eldste barna og for andre avdelinger når de har gårdsdager. Deler av bygget et "gymsal". På gården er det store tilleggsarealer både inne og ute. området er i stadig utvikling med økende fokus på dyrestell i tillegg til hagebruk.

Vi har kanoer som vi bruker i Flagstadelva og Mjøsa, og har mange turer og utflukter.

4.jpgI skogen har vi beite for hest og sau, en opparbeidet "basecamp" med varmestue, spiseplass og gapahuker, vi har et aktivitetsområde ved bekken; "bekkeparken", med bålhytte og flotte tilrettelagte lekemuligheter med vann og smådyr. Imerslundmarka har mange flotte steder vi besøker i løpet av uka. Vi finner poster og har i år vært med på "10 på topp i Hamar". Vi driver også med geocaatching.

Nede på gården disponerer et hus med en stor gymsal, samt drivhus, kjøkkenhage, frukthage og snekkerbod som brukes flittig. Om vinteren har vi et flott skileikanlegg og preparerte skiløyper som er et eldorado for barna. Våre barn blir FLINKE på ski!!