Kontakt og søknad om plass

Søknad om barnehageplass til Flekkenga natur- og gårdsbarnehage administreres gjennom Hamar kommunes samordnende opptak. Sønadsfristen er 1 februar, også for bytte av barnehage. Vi har fullt belegg til sommeren 2013. Da har vi ca 20 ledige plasser. Ta kontakt for informasjon eller besøk.


Det betyr at alle søknader både til kommunale og private barnehager skal skje elektronisk til Hamar kommune.


For barnehageåret 2012-2013, er søknadsfristen til hovedopptaket 1 mars 2013, men det vil være kontinuerlig opptak så lenge det er ledig plass i barnehagen.


Ønskes ytterligere info om barnehagen kan du kontakte oss på 90366990 eller på epost.

Bytte av barnehage:
Har man allerede en plass ibarnehage, er det muligheter å søke overflytting mellom alle barnehager i kommunen. Slik søknad kan sendes til Hamar kommune.

Det er ingen automatikk i at overføringssøknader imøtekommes. Dette er avhengig av ledighet i tilsøkt barnehage, gruppesammensetninger, bemanning osv