Vil du være "ringevikar", kan du ta kontakt.

Søknad sendes elektronisk til post@flekkenga.no eller per post til Gåsbuveien 170, 2323 Ingeberg. Ring 90366998 for info.Vi søker en engasjert og aktiv mann, eller dame, som har god erfaring med friluftsliv og lek ute. Det er viktig at søkeren er trygg og selvstendig og kan ta ansvar for barnegrupper på tur. Søker bør ha god helse og kunne delta aktivt i fysisk aktivitet, arbeid og lek. Han bør være "leken", positiv og genuint opptatt av barn og deres utvikling. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter tariff.

Hilsen Ole-Morten Svenkerud,

Eier og styrer Flekkenga Natur- og gårdsbarnehage


2.jpg 3.jpg