FAU er sammensatt av foresatte fra våre 5 avdelinger. Fau kan kontaktes på fau@flekkenga.no.