Om eier og ansatte

Eier og leder av Flekkenga er Ole-Morten Svenkerud, lang erfaring med pedagogisk arbeid gjennom lærerjobb, spesialpedagog på institusjoner, trener og instruktør. Utdannet barnehagestyrer.

Driver også"Sitski Norway"; et firma som tilbyr aktivitetshjelpemidler til funksjonshemmede. Bor på gården Imerslund ØStre.

Styrer/ førskolelærer

Elin jobber fult på kontoret, er spesialpedagog og brukes som vikar og til styrking av pedagogisk arbeid

Hun har det pedagogiske ansvaret i barnehagen; sammen med daglig leder

Badstua (24 barn 5-6 år)

Lars Knashaug, førskolelærer, fordypning i språk og natur og bevegelse, erfaring fra skole/sfo

Øyvind Birkebekk, barnehagelærer

Malin Kaveldiget, assistent

Kenneth Tangen, assistent

Flekkengstua (24 barn 4-5 år)

Patrick Aaserud, barnehagelærer, erfaring fra skole/sfo

Kathrine Fosserud, barnehagelærer med spesialpedagogikk, I perm til jul 2017

Rune Kristiansen assistent

Lise Imerslund, assistent , turninstruktør for barn på fritiden. I perm til aug 2018

Johanne Marie Frostvold, Barnehagelærer- vikar neste barnehageår

Anne Mette Fossen, assistent

Veslefrikk (2 barn 3-4 år)

Lars Christensen, barnehagelærer

Erland Haug, barnehagelærer

Camilla Mølstad, assitent

Josefin Nordenhammar, assistent

Kvisten (14barn 1 år)

Trine Halvorsen, barnehagelærer

Camilla Aas, assistent, turnisntruktør

Martine Hovden i 60 pst som assistent, er barnevernspedagog og håndballspiller

Synne, barnehagelærer- jobber som assistentvikar

Trine Pettersen, fagarbeider

Nøtteliten (14 barn 2 år)

Hilde Helberg, barnehagelærer

Susanne Johansen, barnehageelærer

Janne Arnesen, assistent

Magnhild, assistent vikar